Nasza oferta

– nadzór nad realizacją inwestycji budowlanych na zlecenie Generalnego Wykonawcy (pełnienie funkcji kierownika budowy)

– nadzór nad realizacją inwestycji budowlanych na zlecenie Inwestora
(pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego – wszystkie branże)

– sporządzanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, powykonawczych

– sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych – przeglądy budynków

– adaptacje projektów typowych

– świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

– doradztwo techniczne

– inwentaryzacje architektoniczno – budowlane